Eesti Saarte 12. Pärimuspäevad toimuvad sel aastal Vormsil

22.-24. septembril 2017 saavad Vormsil kokku Eesti saarte pärimushuvilised ja teisedki, kes tahavad koos kontserte nautida, laata pidada, õpitubades teadmisi ja oskusi koguda, asju arutada ja Vormsi saare kohta rohkem teada saada. Sel aastal on põhiteemaks “Pill ja pillimäng”.

Kuna Vormsi pilliks on ajalooliselt olnud talharpa ehk hiiurootsi kannel, siis tutvustame seda omapärast pilli ja selle võimalusi:

reedel, 22. septembril kell 21.00 on kõik oodatud kõrtsi Krog No 14, kus põnevas kaasaegses võtmes esitavad humoorikaid lugusid Ramo Teder ja Marko Veisson koosseisus “Puuluup”;

laupäeval, 23. septembril kell 15.00 saab seltsimajas teada ja kuulda talharpa varasemast pärimusest vanu pillilugusid kogunud Marju Tamme ja Yngve Rosenblandi vahendusel;

kell 16.00 algab Vormsi Lasteaed-Põhikoolis rahvamuusikaõpetaja Janne Suitsu talharpa meistriklass, kus saab pillist algteadmisi.

Lisaks toimub palju teisigi põnevaid õpitubasid, kus saab puust meeneid teha, regilaule ja ringmänge õppida, vanu rahvapille tundma õppida, roopilli ja kilgipilli meisterdada. Selleks on kohale tulnud Annika Mändmaa, Enrik ja Kail Visla, Ammuker Sõrvemaalt ja Maarja Koppelmaa.

Hooajaväliselt on 23.09 kell 16-18.30 avatud ka Svibys Vormsi talumuuseum, kus rannarootsi ajalugu tutvustab Marju Tamm, jälgida saab tõrvaajamist ja teha puule põletades meeneid Algor Strengi juhendamisel ning puust ka voolida Henry Timuski käe all.

Paralleelselt on laupäeval kell 16-18.30 Vormsi Lasteaed-Põhikooli ees ka Eesti saarte laat, kuhu toovad oma toodangut ja loomingut kokkutulekul osalevad Eesti saared.

22.09 õhtul kell 20.00 läheb vastavalt ilmale kiigeplatsil või kehva ilmaga seltsimajas käima saarte simman, kus saab näha saarte etteasteid ja tantsida ansambli “Kratt” saatel.

Pühapäeval, 23.09 arutletakse saarte pärimuspäevade ja kultuuri- ja noorsootöö teemadel Laine Tarvise eestvedamisel ning uudistatakse ka Vormsit.

Viimati toimusid Vormsil Saarte Pärimuspäevad folklooripäevade nime all 2006. aastal.

Saarte pärimuspäevad on saarte elanikke siduvad, saarte pärimuskultuuri väärtustavad ja arendavad üritused. Põhimõte on ikka olnud Eesti saarte pärimuskultuuri uurimine, arendamine ja näitamine.

Tatjana Sääs

Vormsi kultuuri- ja noorsootöö spetsialist

53436771

tatjana@vormsi.ee

 

Eesti saarte folklooripäevade/pärimuspäevade ajaloost

1996.aastal hakati Eesti saartel korraldama Eesti saarte maanaiste kokkutulekuid, mis alates 2003.aastast muutusid Eesti saarte folklooripäevadeks (2012.a. ümber nimetatud pärimuspäevadeks). Initsiaatoriteks on alati olnud Eesti Saarte Naiskogu (Eesti Saarte Kogu allorganisatsioon) ja saarte naisorganisatsioonid. Üritused viiakse tavaliselt läbi igal aastal erineval saarel vastava saare kodanikuühenduste-naisorganisatsioonide poolt koostöös nende saarte kohalike omavalitsuste ja saari omavate maakondade rahvakultuurispetsialistidega. Pärimuspäevad on kujunenud populaarseteks ja oodatud üritusteks.

Saarte pärimuspäevad on saarte elanikke siduvad, saarte pärimuskultuuri väärtustavad ja arendavad üritused.. Põhimõtteks on ikka olnud Eesti saarte pärimuskultuuri uurimine, arendamine ja näitamine.

Pärimuspäevad on toimunud: 1) Saaremaal Mustjalas (2003.a., põhiteema „Mustjala pulm“), 2) 2004.a. Muhus (põhiteema „Töö ja lauluga läbi elu“), 3) 2005.a. Hiiumaal (põhiteema „ Rahvariie ja rahvuslik riie läbi aastate“), 4) 2006.a. Vormsil (põhiteema „Rahvuslikud elemendid ja motiivid kaasaegses käsitöös“), 5) 2007.a. Abrukal (põhiteema „Taimed rahvameditsiinis “), 6) 2010.a. Ruhnus (põhiteema „Kala“), 7) 2011.a. Pranglil (põhiteema „Saarte rahvuslikud mängud“), 8) 2012.a. Manõjal (põhiteema „Vanad seltskonnatantsud – ehe pärimus ja kogukonna traditsioon“ ja 9) 2013.a. Aegnal (põhiteema jutuvestmine teemal „Meri annab, meri võtab“, õhtul õpiti ja tantsiti üheskoos Kihnu ja Muhu vanu seltskonnatantse) , 10) 2014.a. Saaremaal (täiskasvanute ja laste pärimuspäevad toimusid koos, põhiteema „Koosmäng“). Saaremaa pärimuspäevad olid järjekorras 10.

11) 2015.a. täiskasvanute pärimuspäevad toimusid Hiiumaal 10.-11.oktoobril (põhiteema „Lood tuletornidest ja tulest“) ja laste pärimuspäevad Vormsil 11.-12. septembril.

Manõjal soovitas pr. Ingrid Rüütel folklooripäevad ümber nimetada pärimuspäevadeks.

Alates 2012.aastast hakati korraldama ka saarte laste pärimuspäevi (2012.a. Kihnus, 2013.a. Muhus, 2014.a. Saaremaal, 2015.a. Vormsil).

Siin ka lühiülevaade

Ajaloo koostas Laine Tarvis

 

Artikleid eelmisest korrast:

http://www.eesti.ca/eesti-saarte-folklooripaevad-toimuvad-seekord-vormsil-si/article13827

Selle aasta kajastused:

http://kultuurisober.nordea.ee/eesti-saarte-parimuspaevad/

Artikkel Vormsi valla lehes

Facebooki sündmus

Fotomeenutused

Sõrvekate fotomeenutused